E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Financiën

De Stichting Gemeenschapstaken De Kring ontvangt voor haar exploitatie subsidie van de gemeente Woensdrecht, en per dagdeel een bijdrage van iedere deelnemer.
Doordat De Kring enkel vrijwilligers heeft, zijn er geen kosten voor salarissen etc. Er zijn enkel kosten voor de administratieve zaken en de wettelijke verplichtingen zoals inschrijving bij de Kamer van Kooophandel. Deze kosten moeten uit de opbrengsten van de subsidie en de deelnemersbijdrage worden voldaan.

De subsidie van de gemeente is een zogenaamde budgetsubsidie. Dit houdt in dat de gemeente in principe aanvult wat De Kring in haar exploitatie tekort komt. Door de bezuinigingen van de gemeente Woensdrecht wordt het voor ook De Kring echter steeds belangrijker zuinig om te gaan met de noodzakelijke kostenposten. Ook de stijging van de huur en de koffie zorgt ervoor dat het allemaal wat soberder moet worden. Maar als we ons hiervoor inzetten, gaat dat zeker lukken!