E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement zijn de huisregels van De Kring vastgelegd. Hierin staan de rechten en plichten van zowel deelnemers als vrijwilligers verwoord, en wat eenieder van De Kring mag verwachten.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te openen.