E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Statuten

De juridische grondslag van Stichting Gemeenschapswerken De Kring is vastgelegd in de statuten van de stichting.

In 2013 zijn deze statuten voor het eerst sinds de oprichting in 1983 vernieuwd en aangepast aan de huidige tijd.

Klik hier om een afschrift van de statuten te openen.