E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Taken van het bestuur


Voorzitter:
 • De bestuursvergaderingen en vrijwilligersbijeenkomsten voorzitten. 
 • Agenda maken. 
 • Website bijhouden. 
 • Hulp waar nodig bij vieringen. 
Secretaris: 
 • Verslagen maken van de bestuursvergaderingen. 
 • De vrijwilligersbijeenkomsten regelen. 
 • Bij de gemeente ruimte reserveren en een verslag maken. 
 • Binnen gekomen post zoveel mogelijk afhandelen en hiervan melding maken op de bestuursvergaderingen. 
 • Archief bijhouden. 
 • De jaarlijkse reserveringen hobbyruimten bij de gemeente verzorgen. 
 • Adressenlijst van het vrijwilligersteam up-to-date houden. 
 • Activiteitenoverzicht indien nodig aanpassen. 
 • Jaarlijkse kerstviering organiseren, i.s.m. medebestuursleden,ruimte reserveren, buffet bespreken. 
 • Opschonen infoborden. 
 • PR verzorgen. 
 • Zo nodig een stukje schrijven voor kranten. 
 • Het jaarverslag maken 
 • De briefwisseling met de vrijwilligers. 
Penningmeester: 
 • De boekhouding bijhouden. 
 • Financiële overzichten maken. 
 • Financieel jaarverslag maken. 
 • De subsidie aanvragen doen. 
 • De deelnemerslijsten bijhouden. 
 • Iedere week de inkomsten en uitgaven afhandelen. 
Bestuursleden: 
 • Zij zijn vrijwilliger in een groep en weten daardoor hoe de sfeer is in de groep. 
 • Meedenken en meepraten over de zaken die ter tafel komen tijdens de vergaderingen. 
 • Lief en leed bijhouden. 
 • Hulp waar nodig en hulp bij vieringen.