E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Bestuur

Het bestuur regelt alle zaken, die nodig zijn om De Kring draaiende te houden. Ze huurt de ruimtes bij MFC De Klo0sterhof, vraagt de subsidie aan bij de gemeente Woensdrecht, organiseert de activiteiten, onderhoud contacten met de vrijwilligers. Ook evenementen als de jaarlijkse barbecue, de kerstinloop en het feest rond het 30-jarig bestaan worden door het bestuur in gang gezet. 

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de formele kanten van de stichting, zoals de financiën, de statuten, het huishoudelijk reglement, jaarverslagen etc. En ze zorgt voor de PR middels de website, folders en deelname aan bijvoorbeeld de Crea- en Kadobeurs in Hoogerheide.

De bestuursleden zelf zijn naast het bestuurswerk ook als vrijwilliger of deelnemer bij de actviteiten van De Kring betrokken. Ze komen vier tot zes keer per jaar bij elkaar in de bestuursvergadering, waarin de lopende zaken rondom de stichting worden besproken.

Belangrijk: nieuwe voorzitter gezocht!

De huidige voorzitter, Paul Linnenbank, heeft aangekondigd zijn functie neer te willen leggen met ingang vande zomervakantie 2016.
De Kring is dan ook met spoed op zoek naar iemand, die bereid zijn onze stichting mee vorm te geven door als voorzitter deel te nemen aan het bestuur.
Heb je interesse of wil je meer weten, stuur dan mail naar dekring.hheide@gmail.com.