E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Vrijwilligers

Alle activiteiten van De Kring worden georganiseerd, uitgevoerd en begeleid door onbezoldigde vrijwilligers. Van de mensen, die de dagelijkse activiteiten uitvoeren tot aan het bestuur. Het zijn doorgaans gemotiveerde niet-professionele mensen, met een warm hart voor De Kring en haar deelnemers, en die met enthousiasme de activiteiten vorm geven.

De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de activiteiten, en is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers. De vrijwilliger draagt ook zorg voor het regelen van de koffie en de thee, en voor het innen van het deelnamegeld.

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst van alle vrijwilligers in MFC De Kloosterhof.

 

Vacatures

Nieuwe voorzitter gezocht!

De huidige voorzitter, Paul Linnenbank, heeft aangekondigd zijn functie neer te willen leggen met ingangvande zomervakantie 2016.
De Kring is dan ook met spoed op zoek naar iemand, die bereid zijn onze stichting mee vorm te geven door als voorzitter deel te nemen aan het bestuur.
Meer informatie over het bestuur is ook te vinden op de bestuurpagina.
Heb je interesse of wil je meer weten, stuur dan mail naar dekring.hheide@gmail.com.

Schilderen en tekenen

De Kring is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om het Schilderen en tekenen te begeleiden op donderdagochtend.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar dekring.hheide@gmail.com .