E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Organisatie


Deelnemers
De deelnemers zijn de mensen om wie het eigenlijk allemaal draait, de 'klanten' van De Kring. De mensen die meedoen aan een (of meerdere) activiteiten.
Lees meer...
Activiteiten
Wat De Kring doet, is het aanbieden van activiteiten. Creatieve activiteiten, een internetcafé... Dit zijn de activiteiten waar je als deelnemer aan kunt meedoen.  
Lees meer...
Vrijwilligers
De Kring heeft geen betaalde krachten, maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dit zijn de mensen, die de activiteiten verzorgen, maar ook de leden van het bestuur. De vrijwilligers zijn zelfstandig in het verzorgen van de activiteiten. Tweemaal per jaar komen zij bij elkaar voor een vrijwilligersoverleg.  
Lees meer...
Bestuur
Het bestuur is het regelorgaan van De Kring. Ze organiseert de activiteiten, onderhoud contacten met de gemeente en met De Kloosterhof, draagt zorg voor de financiën en de website etc.
Lees meer...
Buiten De Kring: Gemeente Woensdrecht en MFC De Kloosterhof
De gemeente verleent jaarlijks subsidie aan De Kring, en verleent daarmee de financiële basis aan de stichting.
De werkruimte wordt gehuurd van MFC De Kloosterhof.
Lees meer...