E-mail:        dekring.hheide@gmail.com

Geschiedenis

Stichting Gemeenschapstaken Woensdrecht werd op 16 februari 1983 in het leven geroepen door de eerste voorzitter van SGW Pastor Frans van Kasteren en secretaris Peter Diesveld. Van een naam als “de Kringloop” was daarbij geen sprake. Laatstgenoemde naam duikt pas op wanneer men behoefte krijgt om het gebouw waarvan gebruik wordt gemaakt een aparte naam te geven. Zonder aanwijsbaar begin en zonder verdere uitleg komt die naam op een gegeven moment in de verslagen van de SGW bestuursvergaderingen voor. Aanvankelijk in de Raadhuisstraat, vanaf voorjaar 1987 in de Veerstraat 2 in Woensdrecht. Met als naam Sociaal en Cultureel Centrum “DE KRINGLOOP”.

Inmiddels zijn we 30 jaar verder en is De Kring na twee verhuizingen gevestigd in MFC De Kloosterhof. Ook het bestuur is de afgelopen jaren vernieuwd. Wat gebleven is zijn de activiteiten, het enthousiasme bij de deelnemers en bij de vrijwilligers en de eigen plek die De Kring in dertig heeft verworven binnen de gemeente Woensdrecht. Op naar de volgende dertig jaar!

 Klik hier voor een uitgebreider historisch verslag